miljøbleier.no

Tøybleietilskudd

Ca. 30 % av Norges kommuner tilbyr startpakke eller tilskudd til tøbleier. Det betyr at kommunen dekker en bestemt sum for innkjøp av tøybleier. Tilskuddet varierer fra 500 kr til 2500 kr. De fleste kommunene gir inntil 1000 kr.


Vi har laget tre ulike startpakker som er basert på tilskuddsbeløpene 500 kr, 1000 kr og 2000 kr. 


Under finner du en oversikt over kommunene som gir tøybleietilskudd. Summen som oppgis, er det du maksimalt kan få fra kommunen din. Er ikke kommunen din nevnt, betyr det at din kommune dessverre ikke gir slik støtte.


Vi forsøker til enhver tid å ha en oppdatert liste med korrekt informasjon, men det lar seg ikke alltid gjøre. Skulle du oppdage feil eller at linker ikke fungerer setter vi stor pris på din tilbakemelding om det. 


Troms og Finnmark


Nordland

Trøndelag

* ReMidt har opplyst oss om at de tilbyr tilskudd til alle ReMidt-kommunene. Årsaken til at det ikke finnes informasjon om dette på deres nettside enda, er at satsen ikke er endelig bestemt. ReMidt antar at tilskuddets størrelse vil være på kr 1000. Ta kontakt med ReMidt for nærmere informasjon og tildeling av tilskudd.

Møre og Romsdal

* ReMidt har opplyst oss om at de tilbyr tilskudd til alle ReMidt-kommunene. Årsaken til at det ikke finnes informasjon om dette på deres nettside enda, er at satsen ikke er endelig bestemt. ReMidt antar at tilskuddets størrelse vil være på kr 1000. Ta kontakt med ReMidt for nærmere informasjon og tildeling av tilskudd.

Innlandet

Vestlandet

Viken og Oslo


Vestfold og Telemark

Rogaland

Agder